Seminaris 2014

Contacte

Àrea de Projectes i Relacions Externes
Primera planta de l'edifici B6 del Campus Nord
E- Mail: apre@fib.upc.edu
Telèfon: 93 405 41 83 - 93 401 10 74Seminaris Empresa 2014 - Facultat d'Informātica de Barcelona - apre@fib.upc.edu