Seminaris d'Empresa 2017

Contacte

Àrea de Projectes i Relacions Externes
Facultat d'Informàtica de Barcelona
Edifici B6 - Campus Nord
C. Jordi Girona 1-3
08034 Barcelona

E- Mail: apre@fib.upc.edu
Telèfon: 93 405 41 83 - 93 401 10 74

Seminaris Empresa 2017 - Facultat d'Informātica de Barcelona - apre@fib.upc.edu